Les 19

Theorie

 • In een aantal gevallen dan komt er -ec- tussen een woord en de verkleiningsuitgang. -uelo wordt echter niet -ecuelo, maar -ezuelo, omdat anders een k-klank zou ontstaan.
  • Achter woorden van een lettergreep die eindigen op een medeklinker: la flor --> la florecilla (de bloem) / el rey --> el reyezuelo (de koning). Merk op dat de y in het Spaans bijna altijd een medeklinker is.
  • Achter woorden van twee lettergrepen met een -ei-, -ie- of -ue- in de stam: el cuerpo --> el cuerpecito (het lichaam)
 • Er komt -c- (of -z- in het geval van -uelo) tussen een woord en de verkleiningsuitgang als het woord uit meer dan een lettergreep bestaat en eindigt op -e, -n of -r: la madre --> la madrecita (de moeder)
 • Verkleiningsuitgangen zijn alleen gebruikelijk bij informeel taalgebruik. Bij formeel taalgebruik zullen normaal in plaats daarvan bijvoeglijk naamwoorden worden gebruikt.
 • De uitgang -ito wordt het meest gebruikt. Als je geen idee hebt hoe een woord normaal wordt verkleind, gebruik dan -ito, dan zal iedereen je begrijpen. Deze uitgang kan neutraal zijn, maar kan ook een positieve lading hebben. De uitgang heeft in principe geen negatieve bijklank, waardoor je hem veilig kunt gebruiken.
 • De uitgang -illo kan neutraal zijn, maar ook een ironische of een negatieve lading hebben.
 • De uitgangen -ete en -uelo kunnen neutraal zijn, maar kunnen ook een zeer negatieve lading hebben.
 • Het werkwoord saber (weten) heeft enkele onregelmatige vormen:
  • De ikvorm tegenwoordige tijd: ik weet =
  • Verleden tijd indef: supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
  • Toekomende tijd: sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán

Idioom

In huis:

de wc = el baño (l.a.)
de gang = el pasillo
de keuken = la cocina
de kelder = el sótano
de slaapkamer = el dormitorio
de spiegel = el espejo
 

Werkwoorden:

zoeken = buscar
vinden = encontrar (ue)
weten = saber
koken (eten klaarmaken) = cocinar
slapen = dormir (ue)
dommelen = dormitar
 

 

Bijbelboeken:

Samuël = Samuel
Koningen = Reyes
Kronieken = Crónicas
Ezra = Esdras
Nehemia = Nehemías
Esther = Esther
 

Andere woorden:

de koning = el rey
de koningin = la reina
het koninkrijk = el reino
de bloem = la flor
het lichaam = el cuerpo
de Bijbel = la Biblia
het schuurtje = el trastero

Geluidsopname 42, bevat deze woordenlijst.