Weblinks

Zending, Hulpverlening

‘Kontaanoo’ is een woord uit het Mandinka, dat ‘blijdschap’ betekent.
Wij zetten ons met blijdschap in voor de ontwikkeling van onderwijs in Gambia, West – Afrika. Ons hoofdproject ‘Lokaal voor Lokaal’ zet zich in voor de bouw en ontwikkeling van een school in Jidda.
Dit doen wij samen. Samen met de inwoners van Jidda, en met de inwoners van Putten.
Samen bouwen wij een school, lokaal voor lokaal.

Stichting Open Doors Nederland, Ermelo

Oikocredit stimuleert mensen, kerken en instellingen wereldwijd om hun financiële reserves sociaal-ethisch te beleggen. Met dit geld verschaft Oikocredit krediet aan groepen kansarme mensen in ontwikkelingslanden, die daardoor voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Oikocredit levert zo een structurele bijdrage aan meer gerechtigheid in de wereld.

Stichting Red een Kind is een christelijke organisatie, die vanuit de bijbelse visie, kinderen wil helpen die weinig kans hebben op een menswaardig bestaan.
Red een Kind werkt samen in een noodhulpcluster met Woord & Daad, tear en ZOA Vluchtelingenzorg.

Stichting Timon is een landelijk werkende instelling voor christelijke jeugdzorg. Wij willen graag professionele hulp bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Het christelijke geloof is een belangrijk uitgangspunt bij de hulp die geboden wordt. Timon wil jongeren een leefklimaat bieden waarin naast geborgenheid, veiligheid en structuur, christelijke normen en waarden tot uitdrukking komen.

Dorcas is een christelijke Hulpverleningsorganisatie.
Al 25 jaar is zij bezig met de hulp aan de minderbedeelde naaste.
Dorcas is altijd op zoek naar mensen die willen helpen in de strijd tegen de armoede.

WeblinkHulpverlening, overig
WeblinkZending, Studentenwerk

Bijbel - Online

De Bijbel heeft als Woord van God unieke betekenis voor onze wereld.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich daarom ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd. Het NBG is een vereniging zonder winstoogmerk. Voor de realisering van zijn taken is het NBG vooral aangewezen op de (financiële) steun van leden, giftgevers en andere relaties.

On-Line Bijbel met een aantal Nederlandse vertalingen.

Statenvertaling met en zonder kanttekeningen.

Bijbelse Plaatsen - Vindplaatsen van God

vinddeplaatsdiejezoektwantditisnetwatjezoektophetnet

Van Jeruzalem tot Rome en van de Ararat tot de Zee van Tiberias

Gratis Bijbelsoftware

Geavanceerde software voor bijbelstudie en bijbelonderzoek. Meerdere bijbelvertalingen, commentaren, naslagwerken en boeken ter ondersteuning van uw studie. Voor Windows..

On-Line Bijbel met veel buitenlandse vertalingen.
(De gratis Nederlandse versies zijn door het Nederlands Bijbelgenootschap, om commerciële redenen, weggehaald per 1-1-2016)

Verschillende vertalingen, waaronder: Het Boek, Lutherse Bijbel enz.