Volkskerstzang

Volkskerstzang 2022IEC logo

De volkskerstzang was dit jaar op zaterdag 24 december 2022 (kerstavond) om 20.00 uur in de sporthal “Putter Eng” Engweg 6 te Putten.

Het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus” onder leiding van Evert van de Veen verzorgde de koorzang en het fanfarecorps “Excelsior” onder leiding van Jasper Esselink begeleide de samenzang.

Er was een muzikaal intermezzo op xylofoon en keyboard door Erwin en Andries uit Doornspijk.

De burgemeester las het kerstevangelie en ds.Berthold Bloemendal hield een korte meditatie met als thema: ADAC.

Wat foto's Volkskerstsang 2022

Filmpjes Volkskerstsang 2022

Achtergrond Volkskerstzang Putten

De volkskerstzang in Putten kent een lange traditie. Zolang de sporthal Putter Eng bestaat wordt zij in deze sporthal gehouden. Daarvoor vond de volkskerstzang plaats in de Eierhal op het marktplein. Toen het nieuwe gemeentehuis werd gebouwd is de Eierhal afgebroken.

De volkskerstzang wordt door zo'n 1300 á 1400 mensen bezocht.

De Interkerkelijke Evangelisatiecommissie (IEC) organiseert elk jaar de volkskerstzang onder het motto "Komt allen tezamen" om oude en nieuwe kerstliederen te zingen en om met zang en muziek de geboorte van Christus te vieren.

Foto- en Filmarchief....