Vorming en Toerusting

vt logo zwDe commissie Vorming & Toerusting van de Gereformeerde kerk, de Hervormde Andreaskerk en de Rooms-Katholieke Parochie St. Lucas, geloofsgemeenschap H. Maria Zuivering, biedt u hierbij het programma 2016-2017 aan.

Het programma biedt een diversiteit aan onderwerpen en de commissie hoopt met dit aanbod veel kerkleden maar ook andere belangstellenden te inspireren en samen te brengen om onder leiding van deskundigen van gedachten te wisselen.

Om organisatorische redenen is het wenselijk dat u zich aanmeldt als deelnemer. Bij elk onderwerp staat vermeld bij wie u dat kunt doen. Dit kan – bij voorkeur – per e-mail maar ook telefonisch.

De meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. Echter, het organiseren van activiteiten brengt altijd kosten met zich mee – denk onder andere aan de onkostenvergoeding voor de sprekers. Om die kosten te dekken, wordt aan de deelnemers – via het rondgaan van een collectezak – een vrijwillige bijdrage gevraagd. Daarnaast vragen wij een kleine bijdrage voor de koffie en thee.

Op pagina 23 van het programmaboekje staan de contactgegevens van de commissieleden. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, schroom dan niet om contact met een van hen op te nemen.

Wij hopen u te mogen ontmoeten en begroeten bij een – of meerdere – activiteiten.

Hartelijke groet,
Commissie Vorming & Toerusting Putten

Leden Commissie:

Dhr. Theo Panhuis
tel: 0341-360518
E-mail: t.panhuis@chello.nl
voorzitter


Mevr. Margriet Tiemersma
tel: 0341-413610 of
E-mail: tsd@solcon.nl
secretariaat


Dhr. Djoon Hoijer
tel: 0341-354217
E-mail: j.hoijer@kpnplanet.nl
publiciteit, penningmeester


Dhr. Eugène Falger
tel: 06-16378015
E-mail: elffalger@solcon.nl

Dhr. Max van Maanen
Tel.: 0341-456997
E-mail : mvanmaanen@hotmail.com


Mevr. Lily Veen
tel: 0341-352417 of
E-mail: lveen@chello.nl


Dhr. Johan de Vroom
tel: 0341-357626
E-mail : johan@devroom.eu


Dhr. Jan Braaksma
tel: 0341-360095
E-mail : j.braaksma@chello.nl


vt herder