Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
 

Het Bestuur

Het bestuur van de stichting Interkerkelijke Contacten Putten wordt gevormd door:

H. Daudeij - van de Kamp (Voorzitter)
Mennestraat 25
3882 AN Putten
E-mail: hdaudeij@solcon.nl

G. Vis (Secretaris)
Spechtstraat 34
3882 JN Putten
E-mail: gvis1971@kpnmail.nl

C.A.J. Wassink (Penningmeester)
Ds. Hollandstraat 6
3882 DB Putten
E-mail: cajwassink@solcon.nl

Bankgegevens ABN-AMRO rek nr NL69 ABNA 0567 5883 19
Kamer van Koophandel KVK nr. 08112690

Website www.kerknetputten.nl/icp
E-mail: info@kerknetputten.nl