IEC - Samenstelling Commissie

De commissie wordt gevormd door afgevaardigden van de:

Christelijke Gereformeerde Kerk
Atie van den Brandhof Da Costastraat 82 3881 JK Putten 0341-357932 / 06-14661897 acvdbrandhof@solcon.nl Penningm.
Kees Almekinders Voorthuizerstraat 9 3881 SB Putten 0341-353725 / 06-22437610 c.almekinders@xs4all.nl  lid
Gereformeerde Kerk
Gerrit Wildenbeest * Abdinckhofstraat 15 3881 CH Putten 0341-352736 / 06-13268637 gw.wildenbeest@planet.nl secr.
Ger van den Akker Halvinkhuizerweg 60 3882 BH Putten 0341-351447 / 06-17554743 g.akker72@upcmail.nl lid
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Gerda Balder Da Costastraat 46 3881 JJ Putten 0341-470613 / 06-20422756 gerdabalder@hetnet.nl lid
Cor Molenaar Dorpsstraat 119 3881 BC Putten 0341-492699 / 06-30261677 c.molenaar15@chello.nl lid
Hervormde Andreaskerk
Loes Peek-Boelhouwer Drosteweg 34 3881 PG Putten 0341-491900 corenloes2010@hotmail.com lid
Jaap Roest  Boekweitstraat 11  3882 GP Putten 0341-358824 / 06-15373979 jroestbosengroenwerken@live.nl lid
Hervormde Gemeente (Oude Kerk)
Fred Renes Knapzaksteeg 16 3882 TH Putten 0341-492714 / 06-50822742 fjrenes@solcon.nl voorz
Veerle Bosch-Lammers Nijkerkerstraat 33 3882 PC PUTTEN 06-11248427 veerle120990@hotmail.com lid
Evangelische Gemeente
Henk Timmer Eemtenpolweg 5 3882 NX Putten 0341-358403/06-13171418 htimmer3@kpnplanet.nl lid
Hendrik van Galen Van Eeghenlaan 11 3881 MD Putten 06-15557447 Hendrik@Qedit.nl lid

* Contactpersoon: Gerrit Wildenbeest.