Diaconaal Platform - Werkzoekenden

DiaconaalPlatform
Diaconaal Platform Putten

Nieuw aanbod begeleiding werkzoekenden in Putten!

Aanleiding

Ondanks een voorzichtig herstel van de economie blijft het aantal werkzoekenden nog steeds hoog. Ook is er voor velen nog dreiging van baanverlies. Om die reden neemt het Diaconaal Platform Putten opnieuw het initiatief om aan werkzoekenden, en aan mensen die zich willen voorbereiden op een mogelijk verlies van werk, ondersteuning te bieden in hun zoektocht naar (nieuw) werk. Na de succesvolle begeleiding van twee eerdere groepen zal AetraCoaching uit Putten hiervoor wederom een aantal activiteiten organiseren en uitvoeren. Deze activiteiten worden aangeboden aan zowel kerkelijk- als niet kerkelijk meelevenden.

Activiteiten

  1. Spreekuur, vanaf 28 oktober a.s. elke woensdagmiddag , van 16.00-17.00 uur. Bedoeld om in ca. 15 minuten iets te bespreken met een coach; een praktisch punt of een korte ondersteuningsvraag. Is er meer tijd nodig dan kunnen afspraken gemaakt worden over verdere individuele begeleiding of deelname aan de groepsbijeenkomsten.
  2. Groepsbijeenkomsten ( een serie van 6 avonden), om de week op dinsdagavond van 20.00-22.30 uur. De eerste avond is op 27 oktober a.s. In deze bijeenkomsten komen de volgende onderwerp aan de orde: verwerking van baanverlies, heroriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren en netwerken. Tevens komen praktische zaken aan de orde zoals het maken van een actueel C.V., een gerichte en open sollicitatiebrief, het voeren van gesprekken en het solliciteren via de sociale media. Daarnaast is er steeds gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en inbrengen van andere onderwerpen.
  3. Individuele gesprekken, volgens afspraak met een coach. Een mogelijkheid om specifieke vragen en situaties m.b.t. sollicitatie- en netwerkactiviteiten te bespreken die zich niet lenen voor binnen een groep.

Alle hierboven vermelde activiteiten vinden plaats in de locatie Inloophuis ’t Hart van Putten, Molenweg 2.

Kosten deelname

Aan de activiteiten 1 en 2 zijn geen kosten verbonden. Wanneer iemand kiest voor individuele gesprekken, activiteit 3, dan zijn hieraan wel (gedeeltelijk) kosten verbonden. Het eerste gesprek (ca. 1,5 uur) is gratis. Daarna geldt een gereduceerd gesprekstarief van €. 75,- voor het tweede tot en met het vijfde gesprek (eveneens ca. 1,5 uur) en €. 100,- voor eventuele gesprekken daarna.

Informatie en/of deelname

Voor meer informatie of aanmelding verwijzen wij u naar www.aetracoaching.nl  of naar de coaches Ron Steussy, tel. 06-44 11 33 70 of Peter Baas, tel 06-20 22 99 03. Ook kunt u voor meer informatie terecht bij uw diaconie.